Videyo Eksplikatè

Komisyonè Infante-Green reponn kesyon ki pi souvan ou poze yo: Èske paran yo ka chwazi kenbe pitit yo lakay yo?

Comisonada Infante-Green contesta sus questions mas frequentes: Tienen los padres la opcion de quedarse with sus hijos o hija en la casa para aprendizaje a distancia?

Doktè RIDOH a McDonald diskite gous vs rasanbleman sosyal:

Doktè Erin Bromage reponn kesyon ou poze souvan yo: Èske li an sekirite pou retounen lekòl?

Doktè Erin Bromage reponn kesyon ou poze souvan: l 'Mask ak lòt kesyon ki gen rapò.

Doktè Erin Bromage reponn kesyon ou poze souvan: filtè lè, fanatik bwat, ak bon jan vantilasyon nan lekòl yo.

Yon konvèsasyon avèk Daniela Quilliam - Ekspè nan Maladi enfeksyon ak repons epidemi

Kyle Quadros ki soti nan Depite Sante a EPI-OPS K-12 KOVID Ekip chita pale ak Daniela Quilliam epi li jwenn repons a kesyon ekip la te resevwa.

Klike sou yon videyo ki anba a yo gade

Gen plis kesyon?

Jwenn repons a kesyon ki pi souvan poze yo.