Updates ak Evènman

Plan nou yo pou reouvri lekòl san danje mete kominote yo an premye. Nou ap òganize yon seri evènman pou konekte elèv, paran, ak edikatè yo avèk ekspè edikatif ak sante piblik ak sekirite nan tèt pou asire kominote nou yo gen enfòmasyon yo bezwen pou ane lekòl 2020-2021.

Updates

Li chak semèn dènye nouvèl sou RIDE Komisyonè Angélica Infante-Green isit la.
Enskri isit la
gen sa yo dènye chak semèn delivre nan bwat resepsyon ou.

Pwoteje salklas nou yo

Yon Mizajou nan men Komisyonè Infante-Green
This week we were excited to hear the news that our school communities have been waiting for: Rhode Island has begun vaccinating our educators this month.

li piplis

Pèsevere atravè advèsite

Yon Mizajou nan men Komisyonè Infante-Green
Semèn sa a, mwen te kapab rantre nan nouvo Gouvènè nou an Dan McKee ak kòlèg nou yo nan gouvènman eta a ki te sipòte repons COVID-19 eta a. Mesaj mwen an te klè, mwen rekonesan anpil pou travay nan lekòl nou yo pandan ane ki sot pase a pou fè nou rive isit la.

li piplis