Updates ak Evènman

Li mizajou chak semèn nan Komisyonè RIDE Angélica Infante-Green.
Enskri
gen sa yo dènye chak semèn delivre nan bwat resepsyon ou.

Repa pandan ete gratis ki disponib nan tout eta nan Rhode Island

Rele 2-1-1 pou jwenn sit repa gratis nan kominote w la
Gouvènè Dan McKee ak Komisyonè Edikasyon Angélica Infante-Green te anonse ke Pwogram Sèvis Manje pandan ete a sou pye nan plis pase 200 sit pwogram atravè kominote Rod Aylann, kote y ap sèvi manje gratis pou ete sa a.

li piplis