Updates

Li chak semèn dènye nouvèl sou RIDE Komisyonè Angélica Infante-Green isit la.
Enskri isit la
gen sa yo dènye chak semèn delivre nan bwat resepsyon ou.

Pwoteje salklas nou yo

Yon Mizajou nan men Komisyonè Infante-Green
Semèn sa a nou te kontan tande nouvèl ke kominote lekòl nou yo te ap tann pou: Rhode Island te kòmanse vaksinen edikatè nou yo mwa sa a.

li piplis

Pèsevere atravè advèsite

Yon Mizajou nan men Komisyonè Infante-Green
Semèn sa a, mwen te kapab rantre nan nouvo Gouvènè nou an Dan McKee ak kòlèg nou yo nan gouvènman eta a ki te sipòte repons COVID-19 eta a. Mesaj mwen an te klè, mwen rekonesan anpil pou travay nan lekòl nou yo pandan ane ki sot pase a pou fè nou rive isit la.

li piplis