គ្រូបង្រៀនបោះជំហានទៅមុខ

តុលា ១៦, ២០២០

បច្ចុប្បន្នភាពពីស្នងការអ៊ីនធេន - បៃតង

ពិតជាកិត្តិយសណាស់ដែលបានចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍អប់រំ Rhode Island ដែលមានភាពរឹងមាំនិងរឹងមាំដែលសំរេចបានច្រើននៅឆ្នាំនេះ។ គ្មានក្រុមណាបានធ្វើអ្វីច្រើនដើម្បីធ្វើឱ្យរ៉ូដកោះក្លាយជារឿងជោគជ័យជាងគ្រូរបស់យើងទេ។

តាមរបៀបជាច្រើននៅឆ្នាំ ២០២០ គឺជា“ ឆ្នាំរបស់គ្រូបង្រៀន” ក្រៅផ្លូវការ។ នេះមិនមែនដោយសារមេដឹកនាំនយោបាយណាមួយសម្រេចចិត្តបង្កើតច្បាប់ឬអង្គការណាមួយទទួលយកវិជ្ជាជីវៈជាបុព្វហេតុដែលខ្លួនពេញចិត្តនោះទេ។ អ្នកអប់រំរបស់យើងបានធ្វើឱ្យវាក្លាយជា "ឆ្នាំនៃគ្រូ" តាមរយៈការតំណាងរបស់ពួកគេនៃកោះរ៉ូដនៃស្មារតីនៃភាពបត់បែនការអត់ធ្មត់និងសប្បុរស។

នៅពេលដែលការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតទី ១៩ គ្រូរបស់យើងបានបើកភ្លេងដើម្បីធានាថាសិស្សនៅតែបន្តរៀនទោះបីជាមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយ។ ពួកគេខ្លះបានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធានាថានិស្សិតមានលទ្ធភាពទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាដឹងអំពីកន្លែងញ៉ាំអាហារនិងទៅកន្លែងផ្សេងឬទទួលបានឯកសារដែលបានប្រគល់ឱ្យពួកគេទាំងអស់នៅតាមទ្វាររបស់ពួកគេ។ ពួកគេបានធ្វើអ្វីក៏ដោយ។

នៅរដូវក្ដៅគ្រូរបស់យើងបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើជំនាញរបស់ពួកគេហើយតាមផែនការដែលអ្នកដឹកនាំសាលារៀនកំពុងអភិវឌ្ឍដើម្បីធានាថាសិស្សអាចត្រលប់ទៅសាលារៀនវិញ។ ពួកគេបានដេររបាំងសម្រាប់កូន ៗ របស់ពួកគេ។ ពួកគេបានធ្វើការរៀបចំថ្នាក់រៀនរហូតដល់ពួកគេមានសុវត្ថិភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ហើយពួកគេបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈអំពីកង្វល់របស់ពួកគេនៅពេលដែលផែនការត្រូវការការកែលំអ។

គ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកយើងធ្លាប់ជួបប្រទះនូវអ្វីដូចជាជំងឺរាតត្បាតជាសកលនេះទេហើយគ្រូរបស់យើងបានបោះជំហានទៅមុខដើម្បីចែកជូនសិស្សមិនថាមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយ។ នៅក្នុងដំណើរការពួកគេបានផ្លាស់ប្តូរការសន្ទនាជុំវិញការអប់រំនៅកោះរ៉ូដ។ ឥឡូវនេះយើងត្រូវបានគេចាត់ទុកជាថ្នាក់ជាតិក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំហើយអ្នកអប់រំបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឱ្យរឿងនោះកើតឡើង។ ឥឡូវនេះយើងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជារដ្ឋមួយដែលអាចធ្វើបានដែលធ្វើអោយសិស្សានុសិស្សមានអាទិភាពខណៈពេលដែលធានាថាសាលារៀនរបស់យើងនៅតែមានសុវត្ថិភាព។

នោះគឺជាសមិទ្ធិផលគួរឱ្យកត់សម្គាល់។